جهت مشاهده ابعاد پاکت بر روی آنها کلیک کنید. جهت دریافت فایل کورل به صفحه استاندارد ها مراجعه نمایید .

 

     پاکت کاتالوگ درب روي عرض
    پاکت 36.5     26 درب روي عرض
    پاکت A3 درب روي عرض
    پاکت 51     35.5 درب روي عرض
     جلد CD